Gebruikersvoorwaarden The Feedback Company

The Feedback Company neemt de integriteit van dit systeem en de reviews serieus. We doen er alles aan om te garanderen dat reviews objectief en betrouwbaar zijn. Bij The Feedback Company worden alle reviews handmatig gekeurd door een medewerker van The Feedback Company  om eventuele ernstige schade aan bedrijven of andere gebruikers te voorkomen, desalniettemin moeten reviews aan de The Feedback Company  standaarden voldoen:
 
 • U geeft uw eerlijke mening over uw persoonlijke ervaring met de betreffende organisatie waar u klant van bent.
 • U mag alleen bedrijven waar u klant van bent beoordelen. Op aanvraag van The Feedback Company (wanneer dan ook) moet u kunnen aantonen dat u klant bent van het bedrijf waar u een oordeel over geeft. Eigenaren mogen zichzelf niet beoordelen. Medewerkers mogen ook geen oordeel geven over het bedrijf waar zij werken.
 • Geef uw persoonlijke mening en niet die van iemand anders. Baseer bijvoorbeeld uw beoordeling niet op die van uw vrienden of kennissen die een goede of slechte ervaring hebben. Het gaat echt om uw mening. Belangrijke informatie raakt namelijk zoek als iemand het tegen iemand anders vertelt (ruis), terwijl de betreffende organisatie er juist omgaat wie deze ervaring heeft gehad en met deze informatie de dienstverlening wilt verbeteren.
 • Probeer een gedetailleerde beschrijving te geven. Hoe was uw ervaring met het bedrijf en waarom? Geef bijvoorbeeld aan wat u hebt gekocht of heeft afgenomen, hoe u bent geholpen, beschrijf de sfeer etc. Al deze informatie kan de review waardevol maken. Een beschrijving van slechts twee zinnen is veelal niet genoeg informatie om andere consumenten en de betreffende organisatie te helpen.
 • Reviews mogen niet bestaan uit bedreigingen, bevoordeeld commentaar, haatzaaiende teksten of ander onfatsoenlijk taalgebruik zoals: beledigingen, kleineren, discrimineren of kwetsen. U dient het gebruik van dialect te voorkomen en algemeen beschaafd Nederlands te schrijven, zodat uw review voor iedereen duidelijk is.
 • Wees oprecht en eerlijk. Een organisatie kan zich alleen verbeteren wanneer ze weten wat ze verkeerd doen. Dingen verzinnen, in algemeenheden praten zonder bewijsvoering, helpt niemand. Probeer daarom de hele situatie te verwoorden om een goed beeld te schetsen.
 • U gaat akkoord dat u niet iemand anders autoriseert of een poging doet om een ander persoon dan u de beoordeling te laten schrijven.
 • Uw beoordeling is altijd gekoppeld aan uw e-mailadres ter verificatie. Uw e-mailadres wordt altijd geheim gehouden, en kan alleen zichtbaar zijn voor het bedrijf die uw beoordeling vraagt of waarover u een beoordeling doet en een gebruiker is van The Feedback Company . Aangezien u klant bent (geweest) van dit bedrijf, is uw e-mailadres doorgaans bekend bij dit bedrijf. Naar aanleiding van een uw beoordeling kan er contact (per e-mail) met u worden gezocht door het betreffende bedrijf of The Feedback Company .
 • Wanneer u gegevens invult bij ’voornaam’ en/of ’plaats’ worden deze zichtbaar op The Feedback Company en getoond bij de review.
 • URL’s, HTML links, extreme hoeveelheden tekens en symbolen en reclame uitingen (prijzen, advertentieteksten, -foto of -film, verwijzingen naar andere websites of bedrijven, aanbiedingen of artikelen) mogen niet in de review worden opgenomen.
 • U kunt maar een keer een beoordeling over een bedrijf geven per aankoop of afgenomen dienst, tenzij uw eerste oordeel een onvoldoende is geweest en het betreffende bedrijf na een geboden oplossing u vraagt om uw oordeel te daarom aan te passen. Bij herhaalaankopen kunt u eens in de 3 maanden een beoordeling geven.
 • De review mogen de persoonlijke veiligheid van iemand en haar eigendommen niet bedreigen, misbruiken en/of kwetsen.
 • De review mag niet bestaan uit persoonlijke dreigementen of aanvallen naar het personeel van het betreffende bedrijf. Ook is het benoemen van persoonlijke gegevens aangaande het personeel van een desbetreffend bedrijf streng verboden.
 • Bij een kritische beoordeling of klacht (een score van 1 of 2 sterren), krijgt de organisatie in kwestie de kans om op een eerlijke manier het probleem op te lossen. Bij een onvoldoende wordt de beoordeling de eerste 14 dagen op 'on hold' gezet en nog niet gepubliceerd. Na die periode wordt uw review automatisch gepubliceerd. 
 • Het is niet toegestaan om middels uw review kritiek te geven op de review van iemand anders.
 • U bent de enige auteur van deze review en doet vrijwillig afstand van alle rechten die op deze content berusten.
 • Met deze review maakt u geen inbreuk op andermans rechten en u handelt met deze review niet onrechtmatig.
 • The Feedback Company kan uw review eeuwigdurend en naar eigen goeddunken van The Feedback Company en het desbetreffende bedrijf gebruiken in welke vorm dan ook, zonder enige vorm van vergoeding aan u.
 • Het gebruik van de door u geleverde content maakt geen inbreuk op deze spelregels en voorwaarden en brengt geen schade toe aan personen en/of entiteiten.
 • Al uw reviews worden na controle geplaatst op www.feedbackcompany.nl
 • The Feedback Company heeft het recht uw review te verwijderen, te weigeren of tijdelijk niet te publiceren.
 • The Feedback Company kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop de review is verzameld en voor de inhoud van de review. Ook voor de schade en/of vervolgschade die hieruit voortvloeit, is The Feedback Company nimmer aansprakelijk.
 • U gaat akkoord om The Feedback Company en/of het betreffende bedrijf te vrijwaren van alle claims, eisen en schade (werkelijke en vervolgschade) die voortkomt uit het niet nakomen van bovengenoemde spelregels en voorwaarden.
 • U gaat akkoord met het copyright, disclaimer, privacy statement
 • Indien u zich aanmeldt voor een consumentenaccount, gaat u tevens akkoord met de hiervoor geldende Algemene Voorwaarden voor consumenten vermeld op de website van The Feedback Company  

Voor vragen over de Algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via 


 

Privacy bescherming


The Feedback Company hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy. Informatie over hoe The Feedback Company omgaat met persoonlijke gegevens staat hieronder beschreven. 

The Feedback Company verkoopt, verhuurt, geeft en ruilt in geen geval persoonlijke gegevens aan/met derden. The Feedback Company kan wel persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dit door de wet vereist is, bijvoorbeeld bij een gegronde verdenking van fraude.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de The Feedback Company site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij The Feedback Company De website van The Feedback Company is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van The Feedback Company . De website van The Feedback Company mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan The Feedback Company , zulks ter beoordeling van The Feedback Company. Nadrukkelijk is het niet toegestaan om reviews te vermenigvuldigen voor commerciële doeleinden.
 
Professionele online feedback tools voor bedrijven en webshops. Geïnteresseerd?